fbpx

STERNIK ŚRÓDLĄDOWY – INLAND SKIPPER

Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne uprawienia, a tych jachtów jest u nas najwięcej, to my jednak zachęcamy do zdobywania praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym certyfikatem. Program szkolenia w naszym systemie ogranicza się do minimum, które jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie prowadzić jacht i poradzić sobie w różnych sytuacjach. W szkoleniu na poziomie Inland Skipper’a kładziemy nacisk na: bezpieczeństwo, umiejętność manewrowania jachtem na żaglach i na silniku, przepisy, meteorologię, budowę jachtu, ale również na aspekty związane z ochroną środowiska. Od osób, które chcą zdobyć taki certyfikat wymagamy również, aby były przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Certyfikat ISSA Inland Skipper potwierdza posiadanie umiejętności:

amatorskiego prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

PROGRAM SZKOLEŃ ISSA

Inland Skipper
Nazwa polska: Sternik Jachtu Śródlądowego

Staż przed szkoleniem: Brak

Wymagane certyfikaty: Brak

Minimalny wiek: 16 lat

Ilość godzin szkolenia: 30 godzin szkolenia

Lokalizacja: Wody śródlądowe

Kwalifikacje prowadzącego: Instruktor żeglarstwa śródlądowego ISSA Kwalifikacje egzaminatora: Instruktor żeglarstwa śródlądowego ISSA

Procedura składania wniosku: Tylko i wyłącznie przez autoryzowaną szkołę ISSA

Wymogi dodatkowe: Przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

ZAKRES SZKOLENIA TEORIA:
Budowa jachtu/nazewnictwo:
Instalacja gazowa − włączanie/ wyłączanie, wentylacja;
WC chemiczne − zasada działania, obsługa, czyszczenie;
Ogrzewanie: − zasada działania, obsługa;
Lodówka – gazowa: − zasada działania, obsługa, zagrożenia;
– dziób – rufa – wanty, – achtersztag, – prawa burta/lewa burta – bom, – maszt – nazwy żagli (grot, fok) – szekla, – raksa, – karabińczyk,
– knaga, – kabestan, – piesek – nazwy żagli – różne rodzaje mocowania żagli (raksy, roler, nawijanie żagli) – pagaje – czerpak – gąbka – cumy
Instalacja elektryczna: − typowy schemat, zasada obsługi, bilans energetyczny, konserwacja akumulatora;
Środki ppoż. − różne rodzaje gaśnic, obsługa/konserwacja;
Apteczka: − wyposażenie;
Silnik zaburtowy: − zakładanie/zdejmowanie, − obsługa (przewód paliwowy, odpowietrzenie, włączenie biegów, chłodzenie itp.) − procedury bezpieczeństwa;
Różne rodzaje mieczy: − miecze szybrowe, miecze obrotowe;
Płetwa sterowa: − obsługa, zagrożenia;
Kursy względem wiatru − podstawowe zasady aerodynamiki − omówienie typów żagli (bermudzkie, gaflowe, rejowe itp.)
Kładzenie masztu
Odprawa bezpieczeństwa − zasady poruszania się po jachcie (jedna ręka dla mnie, druga dla jachtu, miękko na nogach, których punktów możemy się trzymać) − poruszanie się po jachcie w ruchu (na nawietrznej) − zwracamy uwagę na szoty/fały itp. − kamizelki ratunkowe, − koło ratunkowe;
Węzły: − wyblinka, żeglarski, ósemka, ratunkowy, płaski, refowy, knagowy, buchta, półsztyk;
Planowanie rejsu: − zaplanowanie trasy godzinowo na podstawie odległości, − wyposażenie jachtu w wodę/prowiant, − ubranie, − ształowanie jachtu;
Rzucanie kotwicy − rodzaje kotwic − wymagana długość liny/łańcucha − zasady bezpieczeństwa
Człowiek za burtą
Akty prawne regulujące żeglugę śródlądową i morską żeglugę przybrzeżną.
Prawo drogi
Podstawowe znaki żeglugowe i oznakowanie statków.
Służby nadzoru żeglugowego i wodne organizacje ratownicze.
Obowiązki skippera
Zasady postępowania po wypadku
Meteorologia – Źródła prognoz pogody – Skala Beauforta – Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne i ich zwiastuny (szkwały, cumulonimbus) – Wiatry lokalne i zakłócenia kierunku i siły wiatru
Oznakowanie szlaków wodnych
Podział dróg wodnych (rzeki, jeziora, itp.)
Budowle wodne
Mapy i opisy szlaków śródlądowych
Zagrożenia pożarowe
Sposoby wzywania pomocy
Dryf
Zasada działania steru
Zasady zachowania na jachcie
Zwyczaje żeglarskie
Ochrona środowiska
Klar na jachcie i kei.
Zasady zachowania w portach i przystaniach
PRAKTYKA
Poruszanie się po jachcie/ wyjście/wejście na jacht
Używanie indywidualnych środków ratunkowych
Sprawdzenie wyposażenia jachtu / check-in przy czarterze / swoim jachcie − systemy − rozwijanie żagli
Obsługa silnika (2/4 takty – dolewanie oleju) − zakładanie silnika zaburtowego − włączanie silnika/wyłączanie
Praca na odbijaczach
Podawanie cumy na ląd
Praca załogi – balastowanie
Stawianie żagli/ zrzucanie żagli (fały, kausze, szekle)
Ustawianie żagli w stosunku do wiatru
Praca załogi na wiosłach
Podejście/odejście od kei (na wiosłach, na silniku)
Klarowanie żagli
Stawanie w „dzikich miejscach”
Cumowanie przy boi
Cumowanie z mooringiem
Rzucanie kotwicy
Zwrot przez sztag
Zwrot przez rufę
Człowiek za burtą na silniku
Człowiek za burtą na żaglach
Szkwały – zasady postępowania
Wywrotka jachtu
Wyciąganie ludzi z wody
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zasady zachowania na jachcie
Zwyczaje żeglarskie/ Zasady zachowania w portach i przystaniach
Ochrona środowiska
Klar na jachcie i kei.

Kiedy będę potrzebował tego patentu?

CHCESZ OPANOWAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PROWADZENIA JACHTÓW PO WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

Jakie wymagania muszę spełniać?

DOŚWIADCZENIE NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ WYKWALIFIKOWANEGO CZŁONKA ZAŁOGI

MINIMALNY WIEK: 14 LAT

PRZESZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

MINIMUM 30 GODZIN SZKOLENIA

Aktualne kursy żeglarskie

Nawigacja

Mój koszyk

Zamknij
Oglądane

Najczęściej wyświetlane

Zamknij

Szybki podgląd

Zamknij

Kategorie