fbpx

INSTRUKTOR MOTOROWODNY

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje legitymację Power Yacht Instructor ISSA GLOBAL w wersji plastikowej w języku angielskim.

Dodatkowo uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora dyscypliny sportu o specjalizacji: Sporty Motorowodne.

Kurs instruktora daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Certyfikaty instruktorskie ISSA to praktycznie jedyne dokumenty kwalifikacyjne tego typu w Polsce. Zapewniają one możliwość pracy jako instruktor zarówno w kraju jak i za granicą. Wiele szkół, np. w basenie Morza Śródziemnego, poszukuje instruktorów ISSA.

Standardy szkoleń instruktorskich ISSA opracowane są na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń z wielu zakątków świata i są nieustannie aktualizowane. Świat idzie do przodu, a my nie pozostajemy w tyle. To czyni nasze kursy jedynymi, które wszechstronnie przygotowują do pracy jako instruktor na całym świecie.

DLACZEGO WARTO Z NAMI?

 • Umożliwia prowadzenie szkoleń na polskie uprawnienia;
 • Umożliwia prowadzenie szkoleń na uprawnienia międzynarodowe ISSA;
 • Stosujemy nowoczesne metody nauczania;
 • Szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warsztatów pracy;
 • Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum teorii maksimum praktyki;
 • W trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu;
 • Programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymogów dominujących w branży;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KURSÓW INSTRUKTORSKICH

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Offshore Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu (około 3000 mm)
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Posiadać certyfikat Sea Survival
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się na jachcie morskim na obszarze, gdzie bezpiecznie można przeprowadzić część praktyczną:
  1. Manewrowanie jachtem na silniku w porcie
  2. Manewrowanie jachtem na żaglach poza portem
 2. Jacht powinien mieć długość co najmniej 30 stóp i powinien być wyposażony w silnik wbudowany
 3. Jacht powinien zapewniać możliwość mieszkania na nim (aczkolwiek mieszkanie na jachcie nie jest wymogiem kursu)
 4. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Yacht Crew oraz Inshore Skipper.
 5. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie
 6. Jacht powinien być wyposażony w ponton z silnikiem zaburtowym w celu odbycia części zajęć praktycznych
 7. Niektóre z zajęć – mające na celu wyćwiczenie umiejętności prowadzenia lekcji teoretycznych – mogą się odbywać w sali. Zajęcia takie nie mogą stanowić jednak więcej jak 1/3 wszystkich godzin kursu. W takim przypadku sala powinna spełniać wymogi standardów ISSA

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem pod żaglami powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 3B – 7B, włącznie
  1. Powinno być co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych
  2. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów
 2. Przynajmniej 8 godzin zajęć praktycznych powinno się odbywać po zmroku (z czego 4 godziny powinny mieć miejsce między 22.00 a 06.00)
 3. Przynajmniej 3 posiłki powinny zostać przygotowane i spożyte na jachcie

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Yacht Crew i Inshore Skipper

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Offshore Power Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu (około 3000 mm)
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Posiadać certyfikat Sea Survival
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się na jachcie o długości co najmniej 24 stóp, wyposażonym w silnik wbudowany
 2. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w klasie spełniającej standardy ISSA lub na jachcie, jeśli pod pokładem znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora oraz trenera
 3. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Inshore Power Skipper
 4. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 2B – 5B, włącznie
 2. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć praktycznych
 3. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów
 4. Przynajmniej 4 godziny zajęć praktycznych powinno się odbywać po zmroku (z czego 2 godziny powinny mieć miejsce między 22.00 a 06.00)

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Inshore Power Skipper

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent ISSA SRC przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Szkolenie powinno odbywać się w klasie zgodnej ze standardami ISSA  lub na jachcie, jeśli pod pokładem jest wystarczająca ilość przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora i trenera
 2. Miejsce szkolenia powinno być wyposażone w co najmniej 2 połączone ze sobą szkoleniowe stacje radiowe

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

 1. Jeden trener może szkolić maksymalnie 6 kandydatów jednocześnie
 2. W trakcie kursu powinno być maksymalnie 2 kandydatów pracujących na 1 stacji radiowej

IV. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA SRC

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Inland Power Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA.

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się przede wszystkim na jachcie o napędzie mechanicznym, który może płynąć w ślizgu
 2. Jacht powinien mieć co najmniej 15 stóp długości
 3. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w klasie spełniającej standardy ISSA lub na jachcie, jeśli pod pokładem znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora oraz trenera
 4. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Inland Power Skipper
 5. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie.

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 2B – 5B, włącznie
 2. Powinno być co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych
 3. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Inland Power Skipper

I. Podstawowe wymagania

Każdy kandydat na instruktora powinien:

 • Zdać egzamin na patent Inland Skippera przed rozpoczęciem kursu lub posiadać odpowiadający mu patent
 • Posiadać przynajmniej 1 rok doświadczenia licząc od momentu zdania wspomnianego egzaminu
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy lub kursu ratowniczego
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać przynajmniej wykształcenie średnie
 • Złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wystarczającym do uczestniczenia w takim kursie i prowadzenia zajęć jako instruktor

UWAGA: należy pamiętać, aby dołączyć kopie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w momencie składania zgłoszenia na kurs

UWAGA: KANDYDACI NIE POSIADAJĄCY WYSTARCZAJĄCEJ WIEDZY MERYTORYCZNEJ NIE BĘDĄ MOGLI ZOSTAĆ INSTRUKTORAMI ISSA.

II. Wymogi w stosunku do obiektu, w którym odbywa się kurs instruktorski

 1. Kurs powinien odbywać się głównie na jachcie żaglowym o długości co najmniej 18 stópCo najmniej 10 godzin zajęć powinno odbywać się na jachcie wyposażonym w przestrzeń mieszkalną pod pokładem
 2. Jacht powinien posiadać wszelkie wyposażenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pełnego kursu ISSA Inland Power Skipper
 3. Jacht powinien spełniać warunki określone dla jednostek szkoleniowych na obszarze, gdzie będzie prowadzone szkolenie
 4. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w klasie spełniającej standardy ISSA lub na jachcie, jeśli pod pokładem znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni, aby wygodnie pomieścić wszystkich kandydatów na instruktora oraz trenera

III. Wymogi w zakresie liczby uczestników

Jeden trener może szkolić maksymalnie 5 kandydatów jednocześnie

IV. Wymogi w zakresie warunków szkolenia

 1. Zajęcia praktyczne w zakresie manewrowania jachtem pod żaglami powinny się odbywać przy warunkach pogodowych między 2B – 6B, włącznie
 2. Powinno być co najmniej 30 godzin zajęć praktycznych
 3. Powinno być co najmniej 20 godzin zajęć ćwiczących umiejętności prezentacji zagadnień teoretycznych przez kandydatów

V. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

W trakcie części praktycznej kursu kandydaci na instruktora powinni stosować kamizelki asekuracyjne wg zaleceń trenera

VI. Wymogi dodatkowe

Podczas kursu kandydaci na instruktorów powinni korzystać z:

 • Tablicy sucho-ścieralnej oraz rzutnika
 • Podręcznika “Train The Trainer” dla instruktorów ISSA
 • Programów, skryptów oraz prezentacji ISSA Inland Yacht Skipper

Kursy instruktorskie prowadzimy zgodnie ze standardami ISSA GLOBAL - International Sailing Schools Association

Poza wymogami opisanymi w standardach poszczególnych kursów instruktorskich stosujemy wytyczne dotyczące standardu pomieszczeń klasowych na kursach ISSA

 • Klasa powinna znajdować się z dala od aktywności generujących hałas.
 • Naturalne światło słoneczne powinno przeważać nad innymi rodzajami oświetlenia.
 • W klasie należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca na przewidzianą konfigurację miejsc siedzących.
 • Należy utrzymywać komfortową temperaturę pracy w pomieszczeniu.
 • Należy zapewnić dobrą wentylację; odpowiednią do wielkości pomieszczenia i ilości osób.
 • Klasa powinna byś wyposażona w tablicę sucho-ścieralną oraz ekran projekcyjny lub ich odpowiedniki
 • Każdy uczeń powinien mieć własne siedzenie i biurko, a także dostęp do gniazdka elektrycznego.
 • Każdy uczeń musi mieć niezakłócony widok obszaru prezentacji, ekranu, tablicy, itp.
 • Toalety powinny znajdować się w pobliżu klasy.
 • Ściana przednia pomieszczenia za strefą instruktora nie powinna mieć żadnych wystających elementów (strukturalnych lub innych), tak aby tablica, ekran projekcyjny lub inne ekrany informacyjne mogły być zainstalowane na całej ścianie obszaru prezentacji.
 • Należy zapewnić odpowiednią wysokość sufitu, umożliwiającą niczym niezakłócony widok wyświetlanych informacji. Informacje te powinny być odpowiednio wyskalowane.
 • W klasie nie powinno być kolumn. Kolumny umieszczone w przestrzeni wewnętrznej pomieszczenia znacznie utrudniają aranżację przestrzeni i możliwość swobodnego patrzenia przez kursantów na instruktora oraz na pomoce wizualne.
 • Współczynnik proporcji pomieszczenia nie powinien przekraczać 3: 2.
 • Powinna być możliwość ściemniania oświetlenia, jak również powinny być „strefy oświetlenia” w celu zoptymalizowania jego elastyczności i poprawy widoczności (np. przy włączonym projektorze)
 • Meble powinny być ruchome w celu szybkiej rekonfiguracji.

Aktualne kursy instruktorskie

Nawigacja

Mój koszyk

Zamknij
Oglądane

Najczęściej wyświetlane

Zamknij

Szybki podgląd

Zamknij

Kategorie